11/21/2017
Tin Buồn Từ Trung Định Hải, An Bằng.
Ông : Nguyễn Văn Để
Pháp danh: Đức Thiện
Sinh Năm : 1944( Giáp Thân ), thường trú tại Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do sức yếu, đã từ trần vào lúc 5 giờ 0  phút, ngày 20 tháng 11 năm 2017 (Nhằm Ngày 03 tháng 10 năm Đinh Dậu).
Hưởng thọ 74 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 21/11/2017 (04/10/ Đinh Dậu) đến 20 giờ,  ngày 23/11/2017 (06/10/ Đinh Dậu)  và​ được an táng tại nghĩa trang quê nhà, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế vào lúc 08 giờ, ngày 24/11/2017 (07/10/ Đinh Dậu ).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Trương Thị Điền và hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Lê cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Đức Thiện sớm vãng sanh nơi miền Cực lạc và an nghỉ nơi phước phận.

Tin: Lê Bát