Tin buồn từ tiểu bang Mississippi:  Ông Nguyễn Văn Đủ là một người được người dân An Bằng tại Mississippi kính trọng. Sau bao năm chống chọi vơi căn bệnh, nay ông đã thanh thơi ra đi, để lại sự thương tiếc của gia đình, người thân, và luôn cả cộng đồng An Bằng.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, chồng, cha, ông của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Nguyễn Văn Đủ
Pháp Danh: Tâm Bảo Sơn

Sinh ngày 10/03/1956 (Bính Thân)
Mất ngày 21 tháng 10 năm 2023 (nhằm ngày 7 tháng 09 năm Quý Mão)

Hưởng thọ: 68 tuổi.

Linh cữu được quàn tại: Natchesz Trace Funeral Home, 759 Highway 51, Madison, MS 39110

Chương Trình Tang Lễ

Wednesday, October 25, 2023:

 • 2 pm – 4 pm: Nhập liệm/Blessing Casket Ceremony, Khai Kinh/Opening Prayer Ceremony, Thọ Tang, Cúng Cơm
 • 4 pm – 6 pm: Thăm viếng/Visitation
 • 6 pm – 7 pm: Đại Lễ Cầu Siêu/Grand Public Prayer Session
 • 7 pm – 9 pm: Thăm viếng/Visitation

Thursday, October 26, 2023

 • 9 am: Cúng Trà
 • 9 am – 10 am: Thăm Viếng
 • 10 am – 11 am: Chùa Quán Âm Tinh Viện Tụng Kinh Cầu Siêu
 • 11 am – 12 pm: Cúng Cơm
 • 12 pm – 2 pm: Tăng Thân Mộc Lan, Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại, Chi Hội Phật Tử Mississippi Phúng Điều
 • 2 pm – 3 pm: Tưởng niệm/Remembrance Ceremony của gia đình, Thăm Viếng Hương Linh lần cuối và tiễn đưa Hương Linh trở về quê nhà – An Bằng Việt Nam.
 • 4 pm: An Linh tại tư gia.

Thay mặt tang quyến đồng kính báo:

 • Bà quả phụ: Văn Thị Sen
 • Trưởng nam: Nguyễn Thanh, dâu Lê Thị Hương, và các cháu
 • Thứ nam: Long Nguyễn, dâu Hương Huỳnh, và các cháu
 • Trưởng nữ:  Nguyễn Thị Hóa, rể Đặng Khá, và các cháu
 • Thứ nữ: Nguyễn Thị Hoa, rể Dương Phong, và các cháu
 • Thứ nữ: Nguyễn Thị Thúy, rể Tú Nguyễn, và các cháu
 • Thứ nữ: Nguyễn Thị Liên, rể Minh Đặng, và các cháu
 • Thử nữ: Nguyễn Thị Tuyết, rể Emrick Immanuel, và các cháu
 • Đích tôn: Payton Nguyễn