9/29/2016
 Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng:

 

Ông Nguyễn Văn Phúc (Chớ)
Pháp danh Đức Hạnh 

Sinh ngày 04 tháng 3 năm 1959 (Kỷ Hợi), thường trú tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do lâm trọng bệnh đã từ trần vào lúc 05 giờ ngày 27/9/2016 (27/8/Bính Thân).

Hưởng dương 58 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường An Mỹ.  Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 28/9/2016 (28/8/Bính Thân) đến 16 giờ ngày 30/9/2016 (30/8/Bính Thân) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Mỹ, An Bằng, Vinh An vào lúc 8 giờ ngày 01/10/2016 (01/9/Bính Thân).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Lê Thị Nữ, Trưởng hiếu nam Nguyễn Văn Phương, cùng toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Đức Hạnh sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Hình: Nguyễn Nguyên Ngọc
Tin: Lê Bát