Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng


Ông Nguyễn Văn Trí
Pháp danh: Nguyên Tấn
Sinh Năm : 1935(Ất Hợi) thường trú tại An Mỹ,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 03 giờ 05 phút, ngày 15 tháng 02 năm 2019 ( Nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi ).
Hưởng thọ 85 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế . Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ , ngày 15/ 02/ 2019 ( 12/01 / Kỷ Hợi ) đến 20 giờ , ngày 19/ 02/2019(15 /01 / Kỷ Hợi ). và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Mỹ,An Bằng, Vinh An vào lúc 8 giờ 0 phút ,ngày 20/02/2019 ( 16/01 / Kỷ Hợi )

.Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả Phụ Hồ Thị Dê, anh hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Cư và đích tôn Nguyễn Văn Tự cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Tấn sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc .
Tin : Lê Bát ,Thanh An,Trần Sơn