Tin buồn từ Làng Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế:
Ông Phạm Văn Phổ
Pháp danh Nguyên Khoá

Sinh năm 1937(Đinh Sửu)

Ông Phạm Phổ gốc Vinh Xuân , nhưng là người An Bằng từ khoảng năm 1960 sống tại thôn Bắc Thượng ,làm nghề xay gạo, hớt tóc, chơi bi da, đánh kít tông mãi đến khoảng năm 1998 ông chuyển nhà lên sống tại làng Xuân Thiên Thượng  thuộc xã Vinh Xuân cho đến nay.

Do tuổi cao sức yếu , đã từ tần vào lúc 17 giờ 55 phút, ngày 20/1/2022(18/12/Tân Sửu)

Hưởng thượng thọ 86 tuổi.

 Lính cứu được quàn tại gia đường tư gia.

Lễ viếng bắt đầu từ 16 giờ, ngày 23/01/2022(21/12/Tân Sửu)đến 14 giờ 26/01/2022(24/12/Tân Sửu).

Lễ di quan vào lúc 15 giờ 30 và an táng vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày 26/01/2022(24/12/Tân Sửu) tại nghĩa trang quê nhà.

Anbangnews xin gửi lời chia buồn đến đại gia đình anh hiếu trưởng nam Phạm Tony Thuận cùng vợ Võ Thị Liễu .

Hiếu nam:
Phạm linh 

Phạm Thanh 

Phạm Minh-Trần Thị Thuý 

Hiếu nữ: Phạm Thị Thạnh-Nguyễn Tấn Phước

Phạm Thị Hoa-Văn tính
                 Phạm Thị Gái-Lê Hiền.

                 Phạm Thị Liên-Nguyên Bình

                 Phạm Thị Nhung-Nguyễn Minh.
                  Phạm Thị Sinh.  
                   Phạm Thị Lang

 

Cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến , nguyện cầu cho hương linh Nguyên Khoá sớm vãng sanh nơi miền cực lạc

Tin: Lê Bát