ABN xin đưa tin: Ông Phan Dực vừa qua đời tại Florida, Hoa Kỳ. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi/ chúng con vô cùng thương tiếc báo tin cùng bà con, cô bá nội, ngoại, quý thông gia, thân bằng quyến thuộc, quý đồng hương, bạn hữu gần xa. Chồng, ba, ông nội, ông ngoại của chúng con là hương linh cố Phật Tử:

Phan Dực
Pháp danh: Tâm Lạc

Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1938 (nhằm ngày 07 tháng 7 năm Mậu Dần), đã từ trần vào lúc 1:03 sáng ngày 25 tháng 5 ănm 2020 ( nhằm ngày 03 tháng 04 năm Canh Tý) tại 10004 via San Marco Loop, Fort Myers, FL 33905.

Hưởng thọ: 83 tuổi

Linh cữu được quàn tại
Hodges Funeral Home at Lee Memorial Park
12777 State Road 82, Fort Myers, FL 33913

 

Chương Trình Tang Lễ

Ngày 31 tháng 5 năm 2020 (nhằm 09 tháng 4 năm Canh Tý)

 • 08:30 AM: Lễ Trị Quan, Nhập Liệm, Khai Kinh Bạch Phật, Phục Hồn – Thọ Tang
 • 11:30 AM: Lễ Tịch Điện, Đại Lễ Kỳ Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh, Cảm Niệm Tình Cha, Cảm Tạ của Tang Quyến
 • 05:00 PM: Lễ Di Quan (về an táng tại quê hương An Bằng, Việt Nam)
 • 05:30 PM: Thỉnh Linh An Vị, Tạ Phật Hoàn Kinh
 • 07:00 PM: Sự Hoàn

Tang Gia Đồng Kính Báo

 • Vợ: Trương Thị Cần
 • Thứ  nam: Phan Minh Trọng, vợ và các con
 • Thứ nam: Phan Minh Cường, vợ và các con
 • Thứ nam: Phan Minh Bình, vợ và các con
 • Thư nam: Phan Minh Thái, vợ và các con
 • Thứ nữ: Phan Thị Thúy, chồng và các con
 • Thứ nữ: Phan Thị Mai, chồng và các con
 • Đích tôn: Phan Kelley, vợ và con

Trong lúc tang gia bối rối không làm sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ,.

Cáo phó này thay thế thiệp tang.