Qua trang mạng Công Giáo An Bằng, ABN được biết ông Phaolo Văn Dực đã qua đời tại tiểu bang Colorado.

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng tôi xin trân trọng kính báo. Cha, Ông, Ông Cố của chúng tôi là cụ ông:

Phaolô Văn Dực

Sinh năm 1925 tại An Bằng, Vinh An, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.  Đã được an nghỉ trong Chúa vào lúc 7: 30 sáng, ngày 20 tháng 05 năm 2020 (nhằm ngày 28 tháng 03 năm Canh Tý) tại thành phố Highlands Ranch, Colorado, Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 95 tuổi.

Kính xin mọi thành phần dân Chúa, Cô Bác Nội Ngoại, Bà Con Thân Bằng Quyến Thuộc hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô.

Kính báo,

Trưởng Nam: Văn Ánh

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Linh cữu sẽ được quàn tại Nhà Quàn Nghĩa Trang Mount Olivet
12801 W 44th Ave, Wheat Ridge, CO 80033 (phone : 303 424 7785)

  • Thứ Ba, ngày 26.5.2020: Thăm viếng từ 3.30-5:00 PM
  • Thứ Tư, ngày 27.5.2020: Thánh Lễ Phát tang và An táng lúc 10 giờ sáng tại Thánh đường Giáo xứ Nữ Vương các thánh Tử đạo Việt Nam, 4655 Harlan St, Wheat Ridge, CO 80033 (Phone: 303 431 0382).
  • Sau Thánh Lễ An táng, Linh cữu Cụ Ông Phaolo sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Mount Olivet.
  • Xin vui lòng tuân theo quy định của dịch Covid.  Thăm viếng từng nhóm 10 người.

Cáo phó này thay thế Thiệp Tang.  Xin miễn Phúng Điếu và Vòng hoa.