8/6/2016
 Tin buồn từ Florida:

 

Ông LÊ VĂN HÒA

Pháp danh: TỊNH THUẬN

Sinh ngày 1 tháng 2 năm 1952 Quý Tỵ tại Làng An Bằng, Tỉnh Thừa Thiên, Việt Nam. Vừa mệnh chung lúc 12:10 trưa ngày 5 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 3 tháng 7 năm Bính Thân, tại tư gia, Thành Phố Miami, Tiểu Bang Florida.

Hưởng thọ 64 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại Forest Lawn South

Dignity Funeral Home & Memorial Gardens

2401 Davie Road, Davie, FL 33317

Điện thoại (954) 792-9360 www.forestlawnsouth.com

Chương Trình Tang Lễ

Chủ Nhật (Sunday), ngày 7 tháng 8 năm 2016

15:00               – Lễ Nhập Quan – Lễ Cầu Siêu

16:00               – Lễ Phục Tang – Lễ Tiến Linh

17:00-22:00     – Viếng Thăm

Thứ Hai (Monday), ngày 8 tháng 8 Năm 2016

10:00               – Viếng Thăm

12:00               –  Lễ Cầu Siêu – Lễ Tiến Linh

13:00               – Lễ Thuyết Linh –  Lễ Di Quan và  Lễ An Táng (Có chương trình riêng

15:00               – Hoàn mãn

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nguyện cầu hương linh Tịnh Thuận sớm vãng sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.  Thành kính phân ưu cùng bà quả phụ  Lê Phạm Thị Thảo, hiế​u trưởng nam Lê Văn Sát, hiế​u nam Lê Văn Đắc, Lê Văn Trung, Lê Văn Johnson, Lê Văn Tony, hiế​u trư​ở​ng nữ​ Lê Thị Thúy, hiế​u nữ​ Lê Thị Mỹ Trang, Lê Thị Cynthia, cù​ng toà​n thể​ tang gia hiế​u quyế​n.

Sau đ​ây là cáo phó của gia đình: