Anbangnews vừa hay tin, một người rể của An Bằng là ông Trần Văn Thành (Quên Huệ) vừa qua đời tại Florida.  Sau đây là cáo phó từ gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Ông: (Nguyễn) Trần Văn Thành
Pháp danh: Quảng Trí

Sinh ngày 13/11/1956, mất ngày 17/09/2020 nhằm ngày 01/09/2020 Canh Tý.

Hưởng Thọ: 65 Tuổi

Chương Trình Tang Lễ

Lễ viếng: vào lúc 10:00 sáng đến 6:00 chiều ngày 20/09/2020, nhằm ngày 04/08/Canh Tý tại địa chỉ: 3500 SW 8th St., Miami, FL 33135.

Trong lúc tang gia bối rối nếu có gì sơ suất xin bà con, cô bác, anh chị em bỏ qua cho.  Xin chân thành cảm ơn.

Tang gia đồng kính báo.