Tin buồn từ Trung Định Hải – An Bằng

Ông Trương Công Tuệ
Pháp danh: Nguyên Bảo

Sinh Năm: 1928 (Mậu Thìn), thường trú tại Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày13 tháng 3 năm 2018 (Nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Mậu Tuất ).

Hưởng thọ 91 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ, ngày 15/ 3/ 2018 (28/tháng giêng/Mậu Tuất ) đến 10 giờ, ngày 18/3/2018 (02/tháng hai/ Mậu Tuất) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 15 giờ 0 phút, ngày 18/3/2018 (02/tháng hai/ Mậu Tuất ).  Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam Trương Công Lạch cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin : Lê Bát