Tin buồn từ làng An Bằng:

Ông Trương Dũng (Phàn)
Pháp Danh: Nguyên Hùng

Sinh năm Kỷ Sửu (1949) đã từ trần lúc 17h30 ngày 13 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 30 tháng 4 năm Mậu Tuất) tại An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Huế.

Hưởng thọ 70 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 01 đến 06 tháng 05 năm Mậu Tuất.  Linh cửu được quàn tại tư gia.  Chương trình tang lễ như sau:

Ngày 15 tháng 6 năm 2018 (02/02/Mậu Tuất)

 • 05h00: Lễ Trị Quan Nhập Liệm, Lễ bạch Phật khai kinh, Phục hồn thành phục
 • 07h00: Lễ cáo tổ
 • 08h00: Tạ tiền hiền
 • 10h00: Cúng ngọ tiến linh
 • 13h00: Tiếp đón quan khách phúng điếu
 • 16h00: Lễ tiến linh (cúng cơm)
 • 19h00: Tụng kinh

Ngày 16, 17, tháng 6 năm 2018 (03, 04/05/Mậu Tuất)

 • 06h00: Lễ cúng trà
 • 10h00: Lễ cúng ngọ, tiến linh
 • 15h00: (ngày 4/5) Lễ phúng điếu của KHPG An Bằng
 • 16h00: Lễ tiến linh (cúng cơm)
 • 19h00: Tụng kinh

Ngày 18 tháng 06 năm 2018 (05/05/Mậu Tuất)

 • 06h00: Lễ cúng trà
 • 10h00: Lễ trieu điện
 • 15h00: Lễ cúng thí
 • 16h00: Lễ tịch điện, dâng hoa báo ân.  Đại lễ cầu siêu – thuyết pháp độ linh

Ngày 19 thang 06 năm 2018 (06/05/Mậu Tuất)

 • 05h00: Lễ khiển điện triệt linh sàn, di quan
 • 07h00: Hạ khoán
 • 09h00: Phản khốc an linh, tạ Phật hoàn kinh

Đại diện Anbangnews có viếng thăm, đồng thời ngỏ lời phân ưu với tang gia hiếu quyến, bà quả phụ Lê Thị Vỹ, hiếu trưởng nam ông Trương Công Vinh và cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu hương linh Trương Dũng pháp danh Nguyên Hùng sớm vãng sanh về miền Tịnh Độ.

Tin/Hình: Thanh An Văn và Sơn Trần