10/9/2016
Tin buồn từ thành phố San Jose, tiểu bang California:
Ông Trương Vấn, pháp danh Liễu Ngộ, sinh năm 1955, đã qua đời vào lúc 10:54 sáng giờ địa phương ngày 7 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 7 tháng 9 năm Bính Thân) tại thành phố San Jose, tiểu bang California. Hưởng thọ 62 tuổi.

Linh cữu được quàn tại:

Oak Hill Funeral Home & Memorial Park
300 Curtner Avenue
San Jose, CA 95125
408-297-2447

Chương trình tang lễ:

Chủ nhật 10/9/16 từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Lễ an táng được diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ hai 17 tháng 10 năm 2016.

 

Xin thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Liễu Ngộ sớm về miền Cực Lạc.

ABN

Thêm thông tin từ gia đình tang quyến:

Dear Families and Friends, our beloved father Van Truong, has passed away. We will miss his kind soul very much. Below is the information to the funeral service.

Oakhill Funeral Home:
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
(408) 297-2447

Contact Information:
Address: 155 carling court, San Jose, CA 95111
Contact: Lani Truong: (408) 823-5565
Home: (408) 225-1718

For families worldwide who can not make it to the service & asked regarding donations:
Please send it to:
Lan Truong
155 Carling Court,
San Jose, CA 95111

Pls. Note that these donations will be donated back out on behalf of our dad.

Những phúng điếu nay, các con sẽ làm tự thiện cho ba con.

Thank you, everyone, for your condolences and support.
Truong Family

Obituary:

Mr. Van Truong, Buddhist name Lieu Ngo, born on February 27, 1955, passed away at 10:54 AM (PT) on October 7, 2016.  He was 62 years old.  Mr. Truong is survived by his wife, Dao Thi Dao, 7 children and many grandchildren.

The viewing and service are being held at Oak Hill Home & Memorial Park –  300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125, 408-297-2447.