Tin buồn từ Bắc Thượng – An Bằng

Ông Văn Công Dì
Pháp danh: Nguyên Phong

Sinh Năm: Mậu Thìn (1928), thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 02 giờ 015 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2018 (Nhằm Ngày 12 tháng 12 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 90 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ, ngày 29/1/2018 (13/12/ Đinh Dậu) đến 20 giờ, ngày 31/1/2018 (15/12/ Đinh Dậu) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 7 giờ 15 phút, ngày o1/02/2018 (16/12/ Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình hiếu trưởng nam Văn Công Trung cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Phong sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc .

Tin: Lê Bát