Ông Văn Công Dũng vừa qua đời tại tiểu bang Florida, sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc báo tin. Chồng, cha, và ông của chúng con là:
Cố Phật Tử: Văn Công Dũng
Pháp danh: Nguyên Tuệ

Sinh năm 1970 (Canh Tuất), nguyên quán An Bằng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Đã từ trần vào lúc 6 giờ 18 phút chiều ngày 16 tháng 7 năm 2021 (nhằm ngày 7 tháng 6 năm Tân Sửu) tại thành phố Fort Myers, tiểu bang Florida – USA.
Hưởng dương: 52 tuổi.

Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo dưới sự chứng minh của Thượng Toạ Thích Hương Huệ và chu tôn đức Tăng Ni tại Tu Viện Hương Hải, từ ngày 25 tháng 7 – 2021 (nhằm ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu) đến ngày 27 tháng 7 – 2021 (nhằm ngày 18 tháng 6 năm Tân Sửu.
Linh cữu sẽ được quàn và an táng tại nghĩa trang:
Hodges Funeral Home at Lee Memorial Park
12777 FL-82, Lehigh Ảces, FL 33973

Chương Trình Tang Lễ
Chủ Nhật ngày 25 tháng 7, 2021 (Sunday – July 25, 2021)
11:00 AM: Lễ Trị Quan, Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Phục Hồn, Thành Phục
2:00 PM: Tiếp đón quan khách, lễ viếng & phúng điếu
4:00 PM: Lễ Cúng Cơm, Lễ Tịch Điện, Dâng Hoa Báo Hiếu
5:00 PM: Lễ Cầu Siêu & Thuyết Pháp Độ Linh

Thứ Ba, ngày 27 tháng 7, 2021 (Tuesday, July 27, 2021):
10:00 AM: Lễ Cúng Ngọ, Tiến Linh, Lễ Khiển Điện, Triệt Linh Sàng, Cảm Tạ & Di Quan
12:00 PM: Hạ Khoán, Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh

Tang Quyến Đồng Kính Báo
Trong lúc tang gia bối rối không làm sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ.

Tang gia:
Vợ: Lê T. Luyến
Con gái: Văn T. Nga, chồng Lê Nam, và các con Gia Bảo, Gia Hân
Con trai: Văn Công Rin