12/31/2015

An Bang: tin buồn từ Miramar, Florida.

Anbangnews xin đưa tin:

Ông Văn Công Khánh, pháp danh Như Thọ, nguyên quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Huế, đã qua đời và lúc 4 giờ chiếu ngày 29 tháng 12 năm 2015 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Ất Mùi) tại thành phố Miramar, tiểu bang Florida.  Ông Văn Công Khánh sinh năm 1952, hưởng thọ 65 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Tu Viện Hương Hải: 2321 SW 127th Ave., Davie, FL 33325

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Sáu ngày1 tháng 1 năm 2016

2:00 PM          Cáo tiền hiền

3:00 PM          Lễ Trị Quan – Nhập Liệm

Lễ Bạch Phật Khai Kinh

Lễ Phục Hồn

Lễ Thành Phục

 

Thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2016

6:00 AM         Lễ Cúng Trà

7:00 AM         Luân Phiên Tụng Niệm

Tiếp Đón Phân Ưu

10:00 AM       Cáo Từ Đường

11:00 AM       Lễ Triêu Điện

4:00 PM          Lễ Thí Thực

9:00 PM          Điạ Lễ Cầu Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh

Chủ Nhật ngày 3 tháng 1 năm 2016

6:00 AM         Cúng Trà

7:00 AM         Luân Phiên Tụng Niệm

Tiếp Đón Phân Ưu

12:00 PM        Khiển Điển Di Quan

2:00 PM          Hoả Táng

3:00 PM          Thỉnh Linh An Vị – Tạ Phật Hoàn Kinh, Sự Hoàn

Hoả táng tại Everglades (Guiding Light) Cremations Funeral Home:

2431 SW 56th Terrance, West Park, FL 33023

Được biết, gia đình tang quyến không nhận phúng điếu, hương hoa, quả phẩm và tịnh tài.

Anbangnews xin thành kính phân ưu cùng:

Bà quả phụ:     Nguyễn Thị Đẩu

Hiếu trưởng nam:       Văn Công Thành & vợ

Hiếu nam:       Văn Công Peter & vợ

Hiếu nam:       Văn Công Jim

Hiếu trưởng nữ:          Văn Thị Hạnh & chồng

Hiếu nữ:          Văn Thuý Hằng & chồng

Hiếu nữ:          Văn Thị Trang & chồng

Đích tôn:         Văn Công Tyler

Và toàn thể tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu hương linh Văn Công Khánh, pháp danh Như Thọ vãng sanh về miền Cực Lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.