4/16/2016
 Tin buồn từ An Bằng
Anbangnews xin đưa tin:

Ông Văn Công Lanh, pháp danh Đức Long, sinh năm Mậu Ngọ (1918), thường trú tại An Định – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT – Huế, do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 14/4/2016 (nhằm ngày 08/3/Bính Thân).  Hưởng thọ 99 tuổi.  Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 16/4/2016 (10/3/Bính Thân) đến 7 giờ ngày 18/4/2016 (12/3/Bính Thân ).  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 7 giờ 30 ngày 18/4/2016 (12/3/Bính Thân).

Đại diện anbangnews có viếng thăm linh cữu của Ôn.  Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Đức Long sớm vãng sanh Cực Lạc.

Chương Trình Tang Lễ:

Ngày 09/03/Bính Thân (15/04/2016)
13:00   Lễ Cáo Tiền Hiền
14:00   Lễ Sám Hối
15:00   Lễ Trị Quan Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Phục Hồn Thành Phục
17:00   Lễ Cáo Tổ, Tạ Tiền Hiền

Ngày 10/03/Bính Thân (16/04/2016)
05:00   Cúng Trà
07:00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
10:00   Cúng Ngọ – Tiến Linh
13:00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
14:00   Khuôn GHPG An Bằng Phúng Điếu
16:00   Cúng Cơm – Tiến Linh

Ngày 11/03/Bính Thân (17/04/2016)
05:00   Cúng Trà
07:00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
10:00   Lễu Triêu Điện
14:00   Cúng Thí Thực
15:00   Lễ Dâng Hoa Báo Hiếu, Lễ Tịch Điện, Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 12/03/Bính Thân (18/04/2016)
05:00   Cúng Trà
05:30   Lễ Khiển Điện, Triệt Linh Sàn, Di Quân
07:30   Hạ Khoán
08:30   Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh