Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng
Ông Văn Công Lương
Pháp danh Nguyên Đàm
Sinh năm 1934(Giáp Tuất)
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 2 giờ sáng, ngày 19/9/2023(05/8/QM)
Hưởng thượng thọ 90 tuổi

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ sáng, ngày 20/9/2023(06/8/QM) đến 20 giờ tối, ngày 21/9/2023(07/8/QM).

Lễ di quan vào lúc 7 giờ sáng và an táng lúc 8 giờ cùng ngày 22/9/2023(08/8/QM) tại nghĩa trang quê nhà An Bằng.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia đến toàn thể đại gia đình: 

Con Trai:
Văn Công Cường – Lê Thị Hằng
Văn Công Khiêm – Trương Thị Hạnh
con gái:
Văn Thị Gái – Nguyễn Thanh
Văn Thị Táng
Văn Thị Thiểu – Nguyễn Sản
Văn Thị Loan – Văn Phương
Văn Thị Luân – Nguyễn Hiệp
Văn Thị Luyến – Trương Công Viên
Đích Tôn: Văn Công Dũng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Đàm sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Tin : Thanh An, Tôn  Tôn, Nhật tường