Tin buồn từ Trung Định Hải – An Bằng
Ông Văn Công Y
Pháp danh: Quảng Pháp

Sinh Năm : Canh Dần (1949)thường trú tại Trung Định Hải,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc   00 giờ  10 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2018 ( Nhằm ngày 20 tháng 10 năm Mậu Tuất ).
Hưởng thọ 69 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Trung Định Hải,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế . Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ , ngày 27/ 11/ 2018 ( 21 /tháng 10 / Mậu Tuất ) đến 10 giờ , ngày 30/11/2018( 24/tháng 10 / Mậu Tuất ). và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 16 giờ phút ,ngày 30/11/2018 (24 /tháng 10 / Mậu Tuất ) .Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam Văn Công Lai cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Quảng Pháp sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc .
Tin : Lê Bát và Thanh Hồ