Ông Văn Đình Minh, tức Chớ, pháp danh Minh Quang, vừa qua đời tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.  Hưởng thọ 72 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng đau buồn, kính báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông của chúng con/tôi:

Phật tử: Văn Đình Minh (tức Chớ)
Pháp danh: Minh Quang

Sinh ngày 2 tháng Tư năm 1952 (Nhâm Thìn) tại Thừa Thiên – Huế, Việt Nam.  Vãng sanh ngày 11 tháng 2 năm 2023 (nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Lakeworth, Florida.

Hưởng thọ: 72 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ:

Tổ chức theo nghi lễ truyền thống Phật Giáo tại Dorsey E. Earl Smith Memory Gardens Funeral Home, địa chỉ: 3041 Kirk Road, Lakeworth, FL 33461.

Thứ Ba, ngày 14 tháng 2, 2023

 • 10:00 AM – 11:30 AM: Lễ Trị Quan, Lễ Nhập Liệ, Lễ Phục Hồn Thành Phục
 • 11:30 AM – 1:30 PM: Thăm Viếng
 • 5:00 PM – 7:00 PM: Lễ Tiến Linh, Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh
 • 7:00 PM – 9:00 PM: Thăm Viếng

Thứ Tư, ngày 15 tháng 2, 2023

 • 8:00 AM – 9:00 AM: Thăm Viếng
 • 9:00 AM – 10:30 AM: Lễ Tiến Linh, Lễ Khiển Điện
 • 10:30 AM: Lễ Di Quan, An Táng.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Bà quả phụ: Nguyễn Thị Lợi
 • Hiếu nam: Văn Đình Dũng, vợ Trương Thị Mỹ Oanh, và các con Isabella, Alyssa, Skylar, và Nico
 • Hiếu nữ: Văn Thị Mỹ Kim, chồng Hoàng Hiếu và các con Maily, Mila, Lana, và Ava
 • Hiếu nam: Văn Đình Hoàn, vợ Châu Aline, và các con Angelina, Jada, và Mason
 • Hiếu nam: Văn Đình John
 • Đich tôn: Văn Đình Nico

Cáo Phó này thay thế thiệp tang.

Tang gia xin miễn phúng điếu – hương hoa tùy hỷ

Mọi chi tiết, xin liên lạc Văn Đình Hoàn 561-386-6848, Lương Hải: 813-230-5749

OBITUARY

Our Husband, Father and grandfather, MINH (CHO) DINH VAN, completed his earthly journey February 11, 2023, at the age of 70.  He was born on April 2, 1952 in An Bang Village of Hue, Vietnam.  After the Vietnam War ended, he joined with hundreds of other fellow fishermen to escape his lovely homeland by a small fishing boat in exchange for a better life.  Settling in America in the early 1980’s, he and his wife, Loi Nguyen, fought against all odds to raise their children by working multiple low-paying jobs. He was a great example of resilience in our family.  He also was a leader of the VAN DINH family for many years, who built on family relations in retaining our roots.

He is survived by his wife, Loi Nguyen, his four children and 11 grandchildren.  His children are Dung Dinh Van & My Oanh Thi Truong, Kim Thi My Van & Hieu Hoang, Hoan Dinh Van & Aline Chau, and John Dinh Van.  His grandchildren are Isabella Van, Alyssa Van, Skylar Van, Nico Van, Maily Hoang, Mila Hoang, Lana Hoang, Ava Hoang, Angelina Van, Jada Van, and Mason Van.

With broken hearts, we will celebrate the life of our husband, father, and grandfather on the Tuesday 2/14/2023 to Wednesday 2/15/2023.  Visitations are on Tuesday 2/14/2023 at 11:30 AM and Wednesday 2/15/2023 at 8:00 AM at Dorsey E. Earl Smith Memory Garden, 3041 Kirk Road, Lake Worth, FL 33461.  Burial service will be held on Wednesday 2/15/2023 at 10:30 AM.

No condolence donation or gifts are accepted.