Tin buồn từ Bắc Thượng -An Bằng
Ông Bê-nê-đích-tô Văn Đình Trung, sinh ngày 06/04/1946, thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An. Do lâm bệnh, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 03 giờ 50 ngày 24/10/2020 (8/9/Canh Tý )

Hưởng thọ 75 tuổi.

Lính cữu được quàng tại gia đường tư gia Bắc Thượng, An Bằng. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 25/10/2020 (9/9/Canh Tý) đến 13 giờ ngày 26/10/2020 (10/9/Canh Tý) và thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo Xứ An Bằng lúc 15 giờ, ngày 26/10/2020 (10/9/Canh Tý).  Nghi thức hạ huyệt lúc 16 giờ cùng ngày.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và cầu nguyện, đồng thời gửi lời chia buồn đến bà quả phụ Nguyễn Thị Thường và trưởng nam Văn Đình Dũng & vợ Linh, hiếu nam Văn Đình Tân & vợ Năm, hiếu nam Văn Đình Khánh & vợ Thắm,  hiếu nam Văn Đình Hải & vợ Lành, hiếu nam Văn Đình Hiếu, hiếu nữ Văn Thị Trang & chồng Đương, hiếu nữ Văn thị Phương & chồng Phú, hiếu nam Văn Đình Khẩn, vợ Thảo, hiếu nam Văn Đình Vĩnh và vợ Hằng, hiếu nam Văn Đình Huy và vợ Liên, cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang giả hiếu quyến.  Nguyện cầu linh hồn ông Bê-nê-đích-tô sớm hưởng nhang thánh Chúa và ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

 

Tin & Hình: Anbangnews Việt Nam, Văn Thanh An & Sơn Trần