Cáo Phó: Ông Văn Nhân Đạo đã qua đời

4/28/2015

Tin buồn từ Pembroke Pines, Florida. Ông Văn Nhân Đạo, pháp danh Nguyên Ngộ đã qua đời

Nhận được tin buồn, nhà văn, nhà thơ của An Bằng là ông Văn Nhận Đạo vừa qua đời, Anbangnews xin đăng cáo phó từ gia đình tang quyến về tang lễ của ông đến toàn thể ngươìi An Bằng khắp nơi trên thế giới.

                                                                           

                                                 CÁO PHÓ

Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc báo tin cùng tất cả bà con,

họ hàng thân thuộc, bằng hữu xa gần: chồng, cha, ông của chúng tôi là :

Ông Văn Nhân Đạo

Pháp danh Nguyên Ngộ

Sinh ngày 4 tháng 6 năm Canh Dần 1950, đã xả báo thân từ giã cõi trần

vào rạng sáng ngày 26 tháng 4 năm 2015, tức ngày mồng 8 tháng 3 năm Ất Mùi,

hưởng thọ 64 tuổi.

Linh cữu được quàng tại:

Scarano Funeral Home

6970 Stirling Road

Davie, FL 33024

Tang gia đồng kính báo.

Bà quả phụ:                 Hồ Thị Xuê

Hiếu trưởng nam:       Văn Đại Thành

Hiếu nam:                  Văn Đại Nam

Hiếu trưởng nữ:         Văn Thị Thanh Thủy

Hiếu nữ:                     Văn Thị Thanh Lan (Sư Cô Thích Nữ Chân Lăng Nghiêm)

Hiếu nữ:                    Văn Công Diễm Phượng

Hiếu nữ:                    Văn Thị Trang

Chương Trình Tang Lễ tại nhà quàng:

Thứ Tư 29 tháng 4, 2015                                                            Thứ Năm 30 tháng 4, 2015

10:30 am : Lễ Niêm Hương Bạch Bụt                                 10:30 am : Tăng Thân Tu Viện Hương Hải 

                      Lễ Tẩy Tịnh và Nhập Liệm                                và Hội Phật Tử An Bằng Tụng Kinh.

                     Lễ Thành Phục                                                        3:00 pm : Cúng Cơm

                     Cúng Cơm                                                                   4:00 pm : Đại Lễ Cầu Siêu

4:00 pm : Giờ TâmTâm Tình                                                  8:00 pm : Lễ Dâng Hoa

8:00 pm: Tụng Kinh

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sai sót xin qúy vị lượng tình bỏ qua.

* Ghi chú : Cáo phó này thay thế thiệp tang. Theo ước nguyện của hương linh, xin miễn phúng

điếu hương hoa, quà phẩm, tịnh tài.  Thay vì phúng điếu, qúy vị có thể phát tâm cúng dường vào

qũy các hội từ thiện.  Như vậy, qúy vị tiếp tục thực hiện ước nguyện giúp đạo, giúp đời của chồng, cha, ông chúng tôi

Toàn thể tang gia hiếu quyến đồng bái tạ, xin thành kính tri ân.