Tin buồn từ Florida: Ông Văn Tấn Thanh, pháp danh Đức Liễu Thoát, vừa qua đời ở tuổi 49. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báotin cùng thân bằng quyến thuộc, bằng hữu xa gần. Chồng, cha chúng tôi là cố Phật Tử:

Văn Tấn Thanh
Pháp danh: Đức Liễu Thoát

Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1974 Giáp Dần tại làng An Bằng, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tạ thế lúc 11:49 AM, ngày 11 tháng 5 năm 2022 Nhâm Dần) tại Florida, Mỹ Quốc.

Hưởng dương 49 tuổi.

Linh cữu được quàn tại nhà quàn Boyd’s Funeral Home: 6400 Hollywood Blvd., Hollywood, FL 33024, phone: 954-989-9900.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022

  • 11:00 AM – 2:00 PM: Lễ Khai Kinh Cầu Siêu, Nhập Quan, Phục Tang, và Thuyết Linh
  • 2:00 PM – 5:00 PM: Lễ Viếng, Phúng Điếu, Phân Ưu, và Chia Buồn

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những điều sai sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ cho.

Tang gia đồng kính báo:

  • Vợ: Ngô Bích Tuyền
  • Hiếu nam: Văn Tấn Hiếu
  • Hiếu nữ: Văn Thị Vivian