Học viện Phật Thừa- Buddhayana Academy.
Tổ đình Thiện Tường là cơ sở giáo dục và hoằng pháp vừa được thành lập tại : 5037 w 83rd st Burbank, IL 60459 thuộc vùng phụ cận của thành phố Chicago nơi có số lượng người An Bằng sinh sống nhiều nhất.


Kính cung thỉnh chư Tôn Đức cùng kính mời quý Phật tử về tham dự lễ nhập tự , Pháp hội lương hoàng sám và đại lễ Vu Lan kể từ ngày 01-03/9/2023.Với sự tham gia của các hòa thượng:
1.HT Thích Tam Đạo( sám chủ).
2.HT Thích Sakya Minh Quang( Viện chủ).
3.HT Thích Minh Hối( chứng minh).
4.HT Thích Viện Lý ( chứng minh).
5.HT Thích Minh Hạnh( chứng minh).
6.HT Thích Thường Tín( điều phối).
Chương trình tu học như sau:
* Thứ sáu( 01/9/2023):
5:30am: Toạ thiền
6:30am: Thọ trì tinh yếu lương hoàng sám.
7:30am: Tảo thực
8:30am: Khai mạc pháp hội
10:00am: Lễ lương hoàng bảo sám (1)
12:00am: Thọ trai
02:00pm: Lễ lương hoàng bảo sám (2)
04:00pm: Giảng pháp:Lương võ đế và duyên khởi lương hoàng bảo sám.
5: 30 pm: Dược thực
6: 30pm: Lễ lương hoàng bảo sám (3)
8: 00pm: Giảng pháp: Tổng quát và tinh yếu lương hoàng bảo sám.
* Thứ bảy( 02/9/2023):
5:30am: Toạ thiền
6:00am: Lễ lương hoàng bảo sám (4)
8:00am:Tảo thực
9:00am: Lễ lương hoàng bảo sám (5)
11:00am: Giảng pháp: bảy tâm cần có trong sám pháp đại thừa
12:30pm: Thọ trai
2:00pm: Lễ lương hoàng bảo sám (6)
5:00pm: Dược thực
6:00pm: Lễ lương hoàng bảo sám (7)
8:00pm:Lễ hoa đăng tạ ơn.
* Chủ nhật ( 03/9/2023):
5:30am: Toạ thiền
6:00am: Lễ lương hoàng bảo sám (8)
8:00am: Tảo thực
9:00am:Giảng pháp: Bồ tát và hiếu đạo
10:00am: Lễ nhập tự và Vu Lan báo hiếu
12:30pm: Lễ cúng dường trai tăng
2:30pm: Hoàn lễ lương hoàng bảo sám (9)
4:30pm:Lễ truyền quy giới
5:30pm: Hoàn mãn.
Mọi cúng dường và đóng góp xin liên lạc qua số điện thoại:(503)756-1231.
Nam mô hoan hỉ tạng Bồ tát ma ha tát.
Viện chủ tổ đình Thiện Tường
Sa-môn Sakya Minh Quang trân trọng kính mời và kính mời.