An Bằng, tên gọi của một Làng nhỏ nằm trên một cồn đảo sát bờ biển Nam Hải giữa cửa Thuận An và cửa Tư Hiền, cách thành phố Huế khoảng 25 cây số về hướng Đông Nam. Vùng đất nầy đã được khai thác bởi một số người lái thuyền (gốc Quảng Bình) nhân chuyến đưa Chúa Nguyễn Hoàng từ Thanh Hóa vào tham quan xứ Thuận Quảng năm 1571. Số người lái thuyền trong chuyến hải du đó là những vị Tổ Tiên khai canh vùng đất An Bằng hiện nay. Tại đây, người dân sống bằng nghề đánh cá và được truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ khác cho mãi đến hôm nay. Vốn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nhỏ, hàng ngày tiếp cận với biển nước, an vui với cảnh sống đạm bạc, không bon chen, không tranh chấp đua đòi, nhờ vậy mà người dân Làng được huân tập sự hiền lương chất phác, biết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau trên mọi hoàn cảnh và tình huống. Nếp sống nầy cũng được lưu truyền cho đến thế hệ ngày nay.

Thành phố ma ở Huế (1): Phỏng vấn dân

Thành phố ma ở Huế (2):Nghệ thuật xây cất


Thành phố ma ở Huế (3): Ngỡ ngàng lăng tẩm hoành tráng

Thành phố ma ở Huế (4): Những lăng mộ đẹp mê hồn