1/18/2016
Tin chùa Hương Hải – Miami

Anbangnews nhận được tin Tu Viện Hương Hải ở thành phố Davie thuộc tiểu bang Florida sẽ có cuộc hội thảo về việc thành lập Gia Đình Phật Tử tại đây.  Phần đông, Phật Tử An Bằng tại Miami đều đi chùa Hương Hải, nơi được thành lập trên 10 năm nay và điều hành bởi thầy làng Thích Hương Huệ.  Nơi đây đã hình thành Đoàn Thanh Thiếu Niên A Dục, được sự tham gia của rất nhiều thanh niên An Bằng.

Vì muốn có tổ chức hơn, các anh chị em ở đây đang có dự kiến thành lập Gia Đình Phật Tử để có sự liên kết với trung ương.

  • Thời gian:       9 giờ tối ngày thứ hai 25 tháng 1 năm 2016
  • Địa điểm:        Tu Viện Hương Hải, 2321 SW 127th Ave., Davie, FL 33325

Buổi họp cho sự việc này đã được thầy Hương Huệ ký tên trong thư mời sau đây: