Theo kế hoạch của UBND xã Vinh An,cùng với việc vận động của các thôn ở An Bằng, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã được hình thành và đi vào sử dụng .
Song song với tuyến đường tâm linh từ Bắc Thượng về đến An Mỹ,sáng ngày 26/8/2018,UBND xã Vinh An đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông mới tại thôn Bắc Thượng.
Tuyến đường này được nối từ xác nhà anh chị Hạnh Phúc và trường mẫu giáo Bắc Thượng lên đến giáp đường ra công ty nuôi trồng thủy sản Thiên An Phú và vào Quốc lộ 49B, giáo xứ Hà Úc, có chiều dài hơn 500m,trong tương lai nối liền với đường Quốc phòng ven biển Vinh Thanh.
Mục đích của tuyến đường này là làm giảm tải lưu lượng xe tham gia giao thông trong xã, thôn; xây dựng khu kinh tế và đô thị mới của An Bằng,tạo thuận lợi cho bà con đi câu cá Doái , kéo mức ở hồ tôm.

Khu nuôi trồng thủy sản Thiên Phú An

Đoạn giáp với đường ra công ty nuôi trồng thủy sản Thiên Phú An

Đoạn vào Quốc lộ 49B và giáo xứ Hà Úc.

Khu quy hoạch đô thị mới An Bằng.
Tin: Lê Bát