Vào lúc 8 giờ, ngày 06/10/2020 nhằm ngày 20/8/Canh Tý.Tại nhà hội họp làng, Ban xây dựng làng An Bằng đã tổ chức một buổi họp nhằm thông qua quyết toán và nghiệm thu công trình di tích Bàu đình tâm linh sau 18 tháng thi công với 2500 công thợ, đến nay đã hoàn thành.
Thành phần tham dự: Các quan viên, chức sắc tân và cựu thành phần của hội đồng làng; Đại diện hai tôn giáo, các chư tộc; Ông Văn Tiến Nhị trưởng ban xây dựng cùng các ban viên.
Được biết xây dựng di tích Bàu đình tâm linh gồm các hạng mục: Nhà thủy tạ, trụ biểu,la thành nội, la thành ngoại, bồi đất, trồng cây xanh và tạo đá cảnh quang.

Sau nhiều lần Ban xây dựng họp và vận động con dân An Bằng ở trong nước cũng như Hải ngoại ,với tổng số tiền thu được là:
109,425,000₫( một trăm lẽ chín triệu,bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng)
88,300 USD ( tám mươi tám nghìn, ba trăm đô la)
1,880 Canada ( Một nghìn , tám trăm , tám mươi Canada)
1,970 Đô la Úc ( Một nghìn, chín trăm , bảy mươi Đô la Úc )
Do danh sách ủng hộ quá dài, chúng tôi không thể cập nhật tại đây, mong quý bà con thông cảm.
Tổng chi cho công trình là: 2,120,913,000₫(hai tỉ,một trăm hai mươi triệu,chín trăm mười ba nghìn đồng).
Tồn lại là: 3,400 USD ( ba nghìn, bốn trăm đô)và 17,660,000₫(mười bảy triệu,sáu trăm , sáu mươi nghìn đồng).Số tiền tồn lại này sẽ dùng vào việc chi trả cho phần bổ sung của công trình( trồng cỏ, trồng hoa sen ở hồ ) và đưa vào quỹ của hội đồng làng.


Cuối buổi họp, ông Văn Tiến Nhị-Trưởng ban xây dựng khu di tích Bàu đình tâm linh An Bằng đã thay mặt hội đồng làng xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến toàn thể các tập thể và cá nhân thuộc con dân An Bằng ở trong nước và Hải ngoại, đồng thời cầu chúc cho bà con luôn bình an và cố gắng vượt qua trong mùa đại dịch này.

Thực hiện: Phạm Mạnh, Thanh An và Lê Bát