Sau nhiều lần kêu gọi và với sự thao thức của người An Bằng tại tiểu bang Texas, vào giữa tháng 9 vừa qua, một cuộc họp với đông đảo đồng hương đã diễn ra tại thành phố Dallas nhằm hướng tới  thành lập một hội đồng hương chính thức ở tiểu bang này.  Buổi họp đã thành công tốt đẹp.  Qua đó, một Ban Chấp Hành được hình thành ở nhiệm kỳ đầu tiên.

Sự mong mỏi tìm về với nhau để ôn lại tình quê nghĩa xóm tại xứ người đã thôi thúc trong mỗi con người An Bằng đang sống rải rác khắp nơi.  Nhận thấy, những thành phố có đông đúc người An Bằng sinh sống đã hình thành được hội đồng hương trong nhiều năm qua.  Tuy nhiên, tại Texas, đây là lần đầu tiên.  Người đi kẻ về, Texas luôn là nơi giữ chân của những người yêu chuộng khí hậu không quá khắc nghiệt, và là nơi có đông đúc người Việt đang sinh sống.  Người An Bằng đã hiển nhiên hiện diện nơi đây vì nhu cầu thuận tiện công việc, đời sống và như là một sự tìm về.

Tìm về với quê hương An Bằng, không có gì thiết thực hơn là hình thành một hội đồng hương để trân bày những giá trị làng xóm qua các ngày tất niên hay đơn giản hơn là gặp mặt nhau.  Mỗi một con người đều có nguồn gốc để trở về, và vốn là người dân chân chất An Bằng, hội đồng hương sẽ cho con người ta cảm giác thân thương ấy.  Được biết, mục đích của hội này, ngoài đến với nhau trong tình nghĩa đồng hương, hội còn có những dự định bảo tồn văn hóa tại xứ người qua hành động kết nối từ các thế hệ để chia sẻ và cảm thông với nhau.

 

Trong tương lai, hội sẽ thông báo rộng rãi về những dự định cũng như những sự kiện tổ chức tại tiểu bang này.  Chiếu theo một phiên họp vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, hội có lời kêu gọi tất cả con dân An Bằng đang sống rải rác khắp tiểu bang Texas liên lạc về Ban Chấp Hành để cùng nhau chung tay góp sức thực hiện những công việc chung.  Tiện đây, Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương An Bằng Texas xin ra mắt với tất cả đồng hương tại tiểu bang Texas với danh sách Ban Chấp Hành nhiệm kỳ đầu tiên như sau:

  • Hội Trưởng, Đặng Tri: (214) 310-8861
  • Phó Nội Vụ, Nguyễn Chí Danh: (817) 881-8869
  • Phó Ngoại Vụ, Phạm Thanh Hoà: (469) 360-0772
  • Thư Ký, Nguyễn Hữu Đoàn: (682) 553-3447
  • Phó Thư Ký (kiêm thông tin liên lạc), Tôn Thất Huy: (817) 675-0846
  • Thủ Quỹ, Đào Duy Tiêm: (214) 734-7135

Ngoài ra, Hội Đồng Hương An Bằng Texas rất mong có sự kết nối với những hội đồng hương An Bằng ở những thành phố khác để được học hỏi thêm và chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc gìn giữ văn hóa tại xứ người.  Xin liên lạc Ban Chấp Hành qua số điện thoại nêu trên.

Sau đây là những tấm hình ghi nhận được từ buổi họp đầu tiên:

Photo Credit: Nguyễn Chí Danh

 

Tin: Nguyễn Chí Danh, Tôn Thất Huy

Bài: Lê Trúc