Rằm tháng Giêng, hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên, là ngày rằm đầu tiên của năm mới.  Thông thường, các chùa đều có thiết lễ cầu an.  Riêng tại An Bằng, lễ cầu an này cũng vào ngày rằm và sau khi Hội Đồng Hương Tộc thiết lễ cầu an xong.  Đặc biệt năm nay, Khuôn Giáo Hội An Bằng có thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Phật Giáo Huyện Phú Vàng về chứng minh, làm cho không khí càn an bình.  Buổi lễ cũng có sự diện hiện của Hội Đồng Hương Tộc Làng, quý phường, và cúng tế của làng và đông đủ quý bác, đạo hữu, huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử.  Buổi lễ đã diễn ra một cách trang nghiêm, với ý nghĩa cầu phước lành.  Đây là một trong những ngày lễ lớn của phong tục dân gian Việt Nam, cũng như người An Bằng.

Hình ảnh: Văn Thanh An