8/8/2017
Biển An Bằng, một niềm hy vọng mới.

Cách đây một tuần, ruốc vào biển An Bằng.  Một số ngư dân đã dùng ghe đánh bắt, tiêu biểu là ghe của anh Phạm Tấn đánh bắt được khoảng ba tạ.  Tiếp đó, ghe của anh Nguyễn Kính và Nguyễn Bình cũng đánh bắt được chừng hai tạ cùng một số ngư dân kéo mức ở trong ao, bình quân kéo được khoảng từ bảy mươi ký đến một tạ.

Không hiểu sao, sáng ngày 8/8/2017, vào lúc khoảng tám đến chín giờ, một số ngư dân phát hiện ruốc vào khắp vùng biển An Bằng.  Tiếng đồn lan xa ,cả làng cùng nhau đi kéo ruốc.  Tính đến hồi lúc 14 giờ 30, ngày 8/8/2017, bình quân mỗi nhà kéo được khoảng một tạ rưỡi.  Lần kéo ruốc này được xem là một lịch sử chưa từng có từ trước đến nay.

Tin: Lê Bát.