Năm 2021, lễ ra trường đã trở lại bình thường sau 1 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19. Hiện tại lễ tốt nghiệp đã và đang diễn ra ở hầu hết các tiểu bang trên toàn nước Mỹ và các quốc gia khác.

Như thường lệ, Anbangnews xin cập nhật đến quý đọc giả danh sách những gương mặt ưu tú, là những người con đang tiếp nối và phát huy tinh thần hiếu học truyền thống của người An Bằng.

Sinh Viên An Bằng Ra Trường Năm 2021 – Anbanger College Graduates Class of 2021.

 

 1. Graduate: Nhi Thanh Thi Truong.
  Major: Nursing.
  School: Holmes Community College (Mississippi).
  Future Plan: Return to Holmes Community College as a graduate to finish off Nursing School. “I want to become a Registered Nurse”.Parents: De Truong & Nhung Dao.
 2. Graduate: Tami Nguyen
  Degree: Doctor of Pharmacy.
  School: Nova Southeastern University.
  Parents: Nguyễn Quang Đạo & Đặng Thị Hường.
 3. Graduate: Huey Le
  Degree: Bachelor of Science in Computer Engineering.
  School: Oakland University, Rochester, MIFuture Plans: Would like to get my Master of Science in software engineering and work with Embedded Systems.
  Parents: Văn Thị Hường &  Lê Thanh Hùng.
 4. Graduate: Thinh Brandon Duc Dang
  Degree: Doctor of Medicine.
  School: Baylor College of Medicine.
  Future Plans: Soon he will start his one year of surgery residency in Houston and then 4 years of radiology residency in New York.
  Parents: Dr. Tri Dang & Hieu Ton-Nu
 5. Graduate: Brittany Dang
  Degree: Bachelors in Biology with minors in Biochemistry and Art.
  School: Austin CollegeFuture Plans: She will continue onto UTMB Medical School – Galveston.
  Parents: Dr. Tri Dang & Hieu Ton-Nu
 6. Graduate: Terianne Hoang
  Degree: Bachelor of Science in Public Health
  School: University of Colorado Denver.
  Parents: Hoàng Tấn Dũng & Văn Thị Hiếu
 7. Graduate: Duc Van
  Degree:School: University of Mississippi.
  Future Plans:
  Parents: Văn Lập & Đào Thị Nguyệt
 8. Graduate: Phan Nguyễn Minh An
  Degree: Doctor of Pharmacy.
  School:
  Plan: Work in California.
  Parents: Phan Nguyễn Minh Xoa, Đào Thị Hạnh
 9. Graduate: Phan Nguyễn Minh Tâm
  Degree: Bachelors of Science in Anthropology, Government, and Legal Studies.
  School:
  Parents: Phan Nguyễn Xoa & Đào Thị Hạnh
 10. Graduate: Son Nguyen
  Degree: Doctor of Dentistry (DDS).
  Plan: Will be practicing in New Mexico.
  School: CU Health Dental School.
  Parents: Nhung Le & Trang Nguyen
 11. Graduate: Tyler Nguyen
  Degree: Bachelor of Science, Physiology.
  School: CU Boulder.
  Plan: Become a Neurologist, will attend Mayo Clinic in MN.
  Parents: Henry (Hùng) Nguyen & Gai Huynh
 12. Graduate: Kyle Bảo Lê
  Degree: Bachelor of Science, Chemical Engineer.
  School: University of Oklahoma.
  Plan: Will continue working on Medical School.
  Parents: Lê Quốc Kỳ & Phương
 13. Graduate: Lam Nguyen
  Degree: Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences.
  School: Ole Miss – Mississippi.
  Future Plans: Pharmacist.
  Parent : Nguyễn Tiến Dũng & Nguyễn Thị Bưởi.
 14. Graduate: Kristine Hoang
  Degree: Doctor of Pharmacy.
  School: Lipscomb University.
  Plan: Will be working as clinical pharmacist at Regional One Health Medical center in Memphis Tennessee
  Parents: Hoàng Châu Steven & Loan Anh Le.
 15. Graduate: Quoc Le
  Degree: Master of Science, Computer Engineering
  School: University of Central Florida
  Parents: Lê Đức Phiên & Văn Thị Lý
 16. Graduate: Anna Anh Dao
  Degree: Doctor of Dental Medicine
  School: University of Florida, College of Dentistry
  Plan: Will work in Arkansas
  Parents: Đào Văn Quốc & Hồ Thị Quyến

 17. Graduate: Brandy Truong
  Degree: Bachelor, Integrated Marketing and Communication
  School: University of Mississippi
  Plan: Continue pursuing master degree
  Parents: Hien Truong & Thuan Pham

  * Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật. xin quý vị vui lòng gửi thông tin của con em hoặc anh chị em bạn bè qua email anbangeditor@gmail.com.