Đời sống Văn hóa – Lễ hội: Chúng tôi sẽ trực tiếp phát hình trong quá trình cuộc đua thuyền truyền thống lần thứ 124 của làng An Bằng.

Thông Báo:
Phóng viên anbangnews chúng tôi sẽ trực tiếp thu hình trong suốt thời gian Lễ Hội Đua Thuyền Cầu Ngư Truyền Thống lần thứ 124 để cống hiến đến tất cả bà con ở xa không về được. Đây là việc làm hoàn toàn thiện nguyện, nên chắc chắn sẽ không chuyên nghiệp như những kênh đài có hệ thống. Tuy nhiên, trong lúc gián đoạn, chúng tôi có chạy quảng cáo cho các thương mại. Nếu các doanh nhân, tập thể, hay cá nhân nào muốn tài trợ quảng cáo, xin vui lòng gởi về anbangeditor@gmail.com hoặc gởi tin nhắc cho chúng tôi. Lệ phí quảng cáo tùy lòng ủng hộ, và tính sau.
Hãy​ vào trang Facebook của chúng tôi tại đây: https://www.facebook.com/anbangnewscom/
Chư​ơng Trình
Chương Trình Lễ Hội Cầu Ngư Truyền Thống An Bằng lần thứ 124
VN: bắt đầu sáng thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017 (ở Mỹ chiều thứ Hai 6/12/17)
Mục VN PST MST EST
Lễ Khai thuyền 04h00 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Tập trung ghe đua trước khán đài 05h00 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM
Tiếp đón quan khách 05h30 3:30 PM 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM
Khai mạc Lễ Hội 06h00 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM
Khởi lệnh đua Táo thứ nhất (Táo Cúng) 06h30 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM 7:30 PM
Khởi lệnh đua táo thứ hai (Táo Tiền) 09h00 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM
Nghỉ giải lao 11h00 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 12:00 AM
Tập trung ghe đua trước khán đài 12h30 10:30 PM 11:30 PM 12:30 AM 12:30 AM
Khởi lệnh đua Táo thứ ba (Táo Phá) 13h00 11:00 PM 12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM
Trao giải thưởng cho các đơn vị ghe đua 15h00 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM
Bế Mạc 16h00 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM
Lễ Tạ – Kết thúc Lễ Hội 16h30 2:30 AM 3:30 AM 4:30 AM 5:30 AM
– ABN Team –