Của Hội Trưởng – Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại về việc Ngày An Bằng và dự định mỗi năm. Anbangnews xin đăng nguyên văn như sau:

Ngày 12 tháng 7, 2021

Kính gửi: Tất cả người An Bằng Hải Ngoại. 

Kính thưa toàn thể quý vị. 

Trước hết cho chúng tôi xin gửi đến toàn thể người An Bằng một lời chào thân thương và xin chúc mọi người được bình an. 

Theo tinh thần của Hội Ngộ 2019, một số đông người An Bằng đã chọn ngày 14 tháng 7 hằng năm để làm ngày Lễ Hội An Bằng. Nếu ngày 14 tháng 7 không nhằm vào cuối tuần thì chúng ta chọn Chủ Nhật của tuần thứ hai của tháng 7 để tổ chức Lễ Hội An Bằng. Nếu không có Lễ Hội thì người An Bằng hãy cố gắng tìm cách để kết nối tại từng địa phương hoặc online trong Ngày An Bằng. Điều này đã có dự định trước khi Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại(HĐHABHN) thành lập. Sau khi HĐHABHN ra đời, Hội đã có dự án cho những mùa hè như sau:

  • 2021 – Lễ Hội Thể Thao
  • 2022 – Lễ Hội Đua Thuyền
  • 2023 – Cắm Trại và Du Ngoạn
  • 2024 – Hội Ngộ Lần Thứ 2 và bầu Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2024-2028

Như chúng ta đã biết, Lễ Hội Thể Thao đã không thực hiện được là do COVID-19. Mặc dù bây giờ mọi sinh hoạt gần như đã trở lại bình thường, nhưng trước đó thì khó mà đoán được, nên Ban Điều Hành đã không chuẩn bị cho Lễ Hội Thể Thao; đây là một điều rất đáng tiếc. Tuy vậy, chúng ta cũng không thể quên Ngày An Bằng của năm 2021. Chúng tôi xin khuyến khích các Chi Hội và tất cả người An Bằng hải ngoại, hoặc từng địa phương, hoặc từng nhóm, hay từng gia đình hãy tìm đến nhau trong ngày An Bằng, 14 tháng 7, để kết thân. Hãy tự hào mình là người An Bằng và nói lên câu, “I LOVE AN BANG”.

Cuối cùng, chúng tôi xin chúc mọi gia đình luôn hạnh phúc, mọi người an vui, và một Ngày An Bằng thật tuyệt vời.

Kính, 

HT HĐHABHN Lê Đức Long