Để chuẩn bị cho Trại Hè An Bằng sắp tới đây, Ban Tài Chánh của Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại có ra tâm thư kêu gọi hỗ trợ tài chánh, kèm theo:

Trại Hè An Bằng sẽ diễn ra vào ngày 15-18 tháng 7 năm 2023 tại Mộc Lan.

Ủng hộ xin gởi về:

  • Qua Zelle, số 662-380-3388
  • Ngân phiếu xin đề: An Bang Buddhist Association, Inc.

Thắc mắc xin gọi về:

  • Nguyễn Thanh Sơn – 239-896-7617
  • Trương Thị Hoa: 386-383-8866
  • Nguyễn Thị Lan: 407-242-2676
  • Hồ Thị Hương; 305-965-1922

Áo cho mùa trại năm nay.