Kính gửi quý Hội đồng hương cùng quý con dân An Bằng đang làm ăn và sinh sống trong nước cũng như Ngoài nước.Lần đầu tiên, Hội đồng làng An Bằng tại quê nhà kính chúc  quý hội đồng hương ,    quý con dân sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an và hạnh phúc, làm ăn phát đạt, đồng thời xin cám ơn sự đóng góp xây dựng quê hương làng An Bằng của quý con dân trong nhiều năm qua, nhờ vậy mà quê hương của chúng ta ngày càng khởi sắc, sánh vai với các làng bạn, giúp tỉnh Thừa Thiên Huế sớm đi vào thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025.

Tuy nhiên, trải qua nhiều thời gian, các công trình đã xuống cấp trầm trọng và cần được tu bổ, xây dựng lại.Song, kinh phí của làng còn hạn hẹp .Vì vậy, Ban xây dựng hội đồng làng viết tâm thư này kính mong quý hội đồng hương, quý con dân quan tâm giúp đỡ Ban xây dựng làng sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra.Kế hoạch và dự trù kinh phí như sau:

Gồm ba công trình , trong đó có một công trình làm mới , đó là công trình nhà cúng tế lễ cầu an hằng năm, do quý bô việc ngày càng ít, các quan chức thì tuổi cao sức yếu, nên không thể đảm nhiệm che rạp, hay trang hoàng cho việc tế lễ cầu an hằng năm .Vì vậy xây dựng công trình này là kiên cố, giúp ban bô việc thuận lợi cho việc tế lễ hằng năm hơn.Dự kiến công trình này là khoản: 5.000 Đô la ( năm nghìn đô la).Hai công trình còn lại đang xuống cấp và cần tru bổ lại là:

1.Lát gạch xung quanh nhà thờ chư tộc: 12.000 đô la ( mười hai nghìn đô la).

2.Trùng tu lại ngôi đình : 35.000 đô la ( ba mươi lăm nghìn đô la.

Tổng kinh phí dự trù là:52.000 đô la ( năm mươi hai nghìn đô la) tương đương với 1.300.000.000 đồng ( một tỷ, ba trăm triệu đồng).

Với ba lý do đó, vào ngày 29/2/2024(20 tháng giêng ,năm Giáp Thìn) cũng là ngày khai bút đầu tiên của làng , đã mở phiên họp đầu tiên, trong đó có các đại diện quan chức trong và ngoài nước: Ông Hồ Thiết, ông Hồ Quýnh, ông Nguyễn Danh, ông Văn Đình Nhơn , ông Nguyễn Cách, ông Nguyễn Hiến, ông Văn Tiến Nhị cùng với đương kim thủ bộ Trương Dũng và thư ký Văn Đình An.Cũng tại buổi họp, ông Hồ Thanh Sơn ở Florida (Mỹ) đã ủng hộ cho tất cả các công trình là 1.000 đô la ( một nghìn đô la).

Mọi đóng góp, ủng hộ xin gửi về nơi Ban điều hành hội đồng hương nơi quý con con dân đang làm ăn sinh sống hoặc chuyển về Hội đồng làng An Bằng tại quê hương thông qua:

Đương Kim Thủ Bộ : Trương Dũng (sđt 038 2168432 )
Thư Ký : Văn Đình An ( SĐT 0914741722 )
Thủ Quỷ : Hồ Anh Quốc ( sđt 097 3162979)

Một lần nữa, Hội đồng làng xin chân thành cám ơn sự ủng hộ, đóng góp của quý con dân An Bằng trong và ngoài nước, kính chúc quý bà con vạn sự cát tường, thân tâm thường an lạc.

Đương kim thủ bộ Trương Dũng ( đẫ ký).