Cá Ngài đã được người dẫn phát hiện trôi dạt vào bờ và đã được tổ chức an táng theo nghi lễ truyền thống cùng ngày.