Cùng nhau tiễn rắn đón ngựa …

Một năm đã đi qua theo thời gian của cuộc sống nhưng đối với con dân An Bằng tại Oklahoma không quên nguồn gốc để tìm đến với nhau trong những ngày cuối tuần hơ ấm lại tình quê hương trong lúc mùa đông đang trở lạnh.

Năm nay người An Bằng tại Oklahoma đã tổ chức Tất Niên tại nhà Anh Chị Nguyệt Phước vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 1 năm 2014 lúc 4 giờ chiều. Đặc biệt năm nay, Anh Chị cũng đã Tân Gia ngôi nhà mới này.  Tất cả sẽ cùng đến với nhau bằng tình thân thương mà con dân không thể thiếu được.  Trong buổi Tất Niên đã có những món ăn đặc biệt do những Chị đã ra công.  Riêng về các Anh thì say mê kể lại những câu chuyện vui buồn quá khứ cũng như xem lại một năm qua hầu mong Con Em lấy đó làm tấm gương.  Đồng thời cũng không quên tình Quê Hương đã cho ta giọng noái bà “choa” mà nơi chúng ta đã biết nhau qua nhiều thế hệ.

 

Tin Nguồn: Lê Quốc Kỳ