Về đi anh, về thăm An Bằng

Cát vàng biển sóng mãi chờ mong

Thuyền ai vượt biến trong sương đó

Xin chở giùm em chuyện nhớ thương.

 

Về đi anh, về thăm An Bằng

Tượng đài Đức Mẹ mãi bâng khuâng

Phường trên xóm dưới đâu còn nữa

Những chiếc ghế thuyền lướt biển xanh.

 

Về đi anh, về thăm An Bằng

Đường làng rộng mở tắm ánh trăng

Dư âm vang vọng tiếng chuông rằm

Hàng dương gọi gió gửi lời thăm.

 

Về đi anh, về thăm An Bằng

Đình chùa cao đẹp tựa như trăng

Quan Âm, Đức Mẹ dáng hiền lành

Xuân này hẹn gặp phải không anh?

 

Văn Hưng

Ảnh: Man Huynh; hình: biển An Bằng