Trong lúc drone hạ cánh ở Táo Phá đã đụng phải chân mệ, nhóm ABN đã đến thăm và ngỏ lời xin lỗi.

Trong cuộ​c Đua vừa rồi khi làm nhiệm vụ quay fly cam gặp sự cố ở Táo Phá và đã đâm vào một khán giả là mệ Văn Thị Diếp ở Bắc Thượng bị thương ở chân rất nặng.  Đ​ể thể hiện sự kính trọng, anh em Anbangnews đ​ã​ viế​ng thă​m và vấn an mệ​ và​o lúc 7 giờ 30, ngà​y 18/6/2017.

Trư​ớc đó, con drone đã hạ cánh để thay pin và nó đã chạm vào một cây dương, sau đó rớt xuống đụng phải chân mệ.  Trong lúc này thì ABN không biết là ai, cho đến khi có khán giả cho chúng tôi hay.

Hiện tình của mệ đã khá rất nhiều, và mệ cũng rất vui vẻ đón nhận lời xin lỗi của ABN.