Thành Kính Tiễn Đưa Bác Phạm Hưởng

9/4/2014

Bác Phạm Hưởng đã ra đi vào ngày 14 tháng 2 năm 2014 tại Mississippi.

Cổng Thông Tin An Bằng vừa nhận được tin buồn:

Bác Phạm Hưởng, 

Pháp Danh: Tâm Nguyên An, 

Pháp Tự: Chân Lạc Hải,

Bút Hiệu: Hải Bằng

vừa tạ thế vào 9:32 tối giờ địa phương, ngày 14 tháng 2 năm 2014 (tức Rằm tháng Giêng, năm Giáp Ngọ) tại tiểu bang Mississippi.  Bác sinh năm Đinh Hợi – 1947, hưởng thọ 68 tuổi.  Qua công nghiệp mà bác để lại cho tuổi trẻ An Bằng, sự ra đi của bác thật qúa đau buồn và tiếc thương.  Vừa rồi CTAB có đăng bài viết cũ của bác Văn Nhân Đạo, trong đó có nhắc đến bác Phạm Hưởng – là người đầu tiên khởi xướng xây dựng Trường Trung Học An Bằng Vinh An hiện nay.  Ngoài ra, bác cũng là một nhà thơ, một nhà văn.  Về phần phục vụ cộng đồng tại Mỹ, bác đã hăng say các công việc giữ gìn văn hoá, qua các chức vụ Phó Hội Trưởng (quyền Hội Trưởng) của Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại trong nhiều năm qua.  CTAB sẽ cố gắng đăng tải những công nghiệp và sáng tác của bác trên mạng lưới này để chia sẻ với mọi người, trong khi tưởng nhớ đến một đàn anh đã mở đường văn hoá cho An Bằng.

Nguyện cầu hương linh bác Tâm Nguyên An – Phạm Hưởng vãng sanh miền Cực Lạc.

Xin thành kính chia buồn với toàn thể tang gia hiếu quyến.

Xin thông báo với tất cả người dân An Bằng về tin buồn này và để cầu nguyện và tưởng vọng đến công ân của bác.