Song song với việc bà con đi lễ chùa, hái lộc cầu may thì bà con giáo dân An Bằng cũng đến Thánh đường ngay từ lúc sáng sớm để nguyện cầu Chúa phù hộ cho đại gia đình Thánh trong nước cũng như Hải ngoại đón một mùa xuân an lành và hạnh phúc.  Mùng hai cầu cho tổ tiên ông bà, mùng ba Thánh hoá công ăn việc làm. 

Lê Bát