Người An Bằng: Một hội từ thiện thành lập tại thành phố Fort Meyers, tiểu bang Florida.

Thanh Thiếu Niên Southwest Florida

Gần đây, nhiều hội, nhóm từ thiện thuộc người An Bằng ở hải ngoại cũng như ở trong nước đang lần lượt ra đời nhằm phục vụ cho tha nhân.  Lòng yêu thương đã lan truyền nơi lớp trẻ, đó chẳng phải là sự dạy dỗ tốt của các bậc cha mẹ người An Bằng sao!

Vừa qua, vào ngày 3 tháng 12 năm 2017 vừa qua, tại thành phố Fort Myers, tiểu bang Florida, một nhóm gồm 50 thanh niên, trong đó trên 90% là người An Bằng, đã thành lập một nhóm gọi là, “Hội Từ Thiện Thanh Thiếu Niên SWFL”.  Với chủ trương “Kết Nối Yêu Thương”, nhóm này ra đời với nhiệm vụ trả lại cho đời trong phạm vi khả năng có thể của họ.  Thanh Thiếu Niên SWFL đang nhắm đến sự hoạt động nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương An Bằng nói riêng và Việt Nam nói chung.  Những hoàn cảnh như thiên tai, ốm đau, hiểm nghèo, hay đặc biệt khó khăn sẽ là mục tiêu mà hội này đang để tâm.  Được biết, trong lúc đi vào hoạt động, hội sẽ tuyển thêm các thành viên ở Việt Nam để tiện việc hành thiện.

Ngoài việc chung tay chung sức xây dựng quê hương, giữ gìn nguồn gốc văn hoá cha ông, một làn sóng khác đang được nổi lên: đâu có người An Bằng, ở đó có các hội nhóm từ thiện.  Đó là niềm tự hào chung cho quê hương An Bằng.

Cơ Cấu Tổ Chức và hình ảnh của nhóm Thanh Thiếu Niên SWFL:

Hội Từ Thiện Thanh Thiếu Niên SWFL – Kết Nối Yêu Thương

I. GIỚI THIỆU

Ngày 3/12/2017, Hội TTN SWFL được thành lập. Hội TTN SWFL -Kết Nối Yêu Thương được hình thành trên tinh thần tự nguyện, gắn kết và hiểu rõ trách nhiệm, công việc của mỗi thành viên khi tham gia.    Nhóm hoạt động hoàn toàn độc lập, không phân biệt tôn giáo, tập hợp những thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện với phương châm “Lá lành đùm lá rách – Lá rách đùm lá nát – Thương người như thể thương thân”. Đối tượng Nhóm hướng đến là những cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi, bệnh nhân nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

II: CƠ CẤU TỔ CHỨC

1: Đại diện nhóm:  Steven Nguyen,Tuy Do Nguyen, Vany Le , Dao Ai, Dang Nguyen , Robin Lee , Thanh Truong

Cập nhật thông tin liên quan đến người nghèo, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các nơi cần giúp đỡ và các hoạt động thiện nguyện khác của cộng đồng để bổ sung vào kho thông tin của Nhóm.

·        Tổ chức hoạt động các chương trình từ thiện.

·        Lập kế hoạch xây dựng và duy trì nguồn Quỹ Thiện Tâm.

·        Lập kế hoạch và chương trình vận động tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện của Nhóm tại Mỹ – USA.

·        Nhắc nhở các thành viên hoàn thành nhiệm vụ đã được giao.

·        Hỗ trợ nhóm trong công việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của nhóm.

·        Hỗ trợ nhóm tiền trạm và cung cấp thông tin trong các chuyến tiền trạm để phục vụ cho công tác tổ chức hoạt động các chương trình từ thiện.

·        Vận động các thành viên tham gia các hoạt động.

2: Thủ quỹ: Hannah Pham

·        Cung cấp thông tin tài chính để tổ chức các chương trình, thống kê quỹ nhóm, đóng góp của các nhà hảo tâm.

·        Khi có nhà hảo tâm đóng góp cho chương trình hoạt động của nhóm hàng tháng thì thủ quỹ có nhiệm vụ cập nhật thông tin ấy lên group facebook của Nhóm.

·        Tổng kết việc thu & chi vào cuối mỗi tháng.

Với tinh thần cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng, nhóm rất mong sự ủng hộ từ các cá nhân, tập thể để hoạt động của nhóm được duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ái: 239 888 2599
Vany: 410 428 1507
Đẳng: 941 321 3508

Trang FB chính: https://www.facebook.com/youngstersSWF/

Tin: Vanny Le