Người An Bằng

Theo một cuộc thống kê sơ bộ vào năm 2005 thì dân số An Bằng có 6000 người. Trong số đó, 4000 người hiện nay đang sinh sống tại An Bằng và các tỉnh thành khác, 2000 người kia đang định cư ở hải ngoại như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh.. v.v…. Dù ở đâu đi nữa, người dân An Bằng cũng luôn giữ lấy tình nghĩa xóm làng, đoàn kết và thường giúp đỡ lẫn nhau.

Sau năm 1975, người dân làng An Bằng cùng chịu theo vận nước nổi trôi. Bởi vì một lý do nào đó cuộc sống trở nên khốn khó, bất an, cho nên một số người dân trong làng đã bắt đầu tìm cách trốn ra nước ngoài qua đường vượt biên và vượt biển. Nhờ Trời Phật che chở nên đa số dân làng đã được bình yên đến định cư tại các quốc gia trên thế giới. Đặt chân lên một đất nước mới ai ai cũng đều bỡ ngỡ, như đi lạc vào một khu rừng rậm chưa tìm được lối thoát, mọi thứ đều quá xa lạ. Ngôn ngữ, lối sống, phương tiện đi lại là những khó khăn lớn nhất trong bước đầu nhập cư. Nhờ cần cù, chăm chỉ, nhẫn nại và chịu khó, dần dần ai cũng hội nhập được. Bên cạnh đó, với sự tương trợ đùm bọc lẫn nhau nên người An Bằng đã dìu nhau vượt qua những khó khăn vất vả trong cuộc sống mới tại xứ người. Hơn ba mươi năm sống ở hải ngoại, người dân làng An Bằng luôn gắn bó với nhau, tìm cách sống gần bên nhau để cùng đối diện bao thử thách và thăng trầm của cuộc sống, đồng thời để xây dựng và gìn giữ tình quê hương làng nước vốn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong lúc đó, 4000 người còn lại vẫn ôm lòng gìn giữ quê hương, tổ tiên và phong tục một cách thiết tha. Vẫn với lòng tương thân tương ái, dân làng An Bằng luôn luôn gắn bó, cùng nhau làm đẹp xứ sở của mình. Họ là những người lưu giữ và phát huy những tục lệ đẹp đẽ của làng do ông cha để lại như đua thuyền, chạp họ, tế lễ, và quan trọng hơn hết – giọng nói đậm chất vùng biển không lẫn vào đâu được của người dân chất phác, hiền lương nơi làng nhỏ này. Đời sống của dân làng ngày càng nâng cao để theo kịp với những thay đổi của xã hội nhưng mỗi một người con dân An Bằng luôn hãnh diện với nếp sống đùm bọc, thương yêu gắn bó mà bao thế hệ đang gìn giữ.

Cũng nhờ tinh thần hiếu học, ngày nay con cháu người dân làng An Bằng đã có nhiều thành đạt trên mọi lãnh vực. Không lấy đó làm niềm tự hào, mà người An Bằng luôn lấy sự đoàn kết làm phương chỉ nam cho mọi sinh hoạt. Dù ở đâu, dân làng An Bằng vẫn đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Tổ tiên của họ là gia sản quý báu vô giá nhất. Cái gia sản quý báu đó đã được truyền lại cho thế hệ này. Giờ đây, với những kỹ thuật điện tử tân tiến trên phương diện truyền thanh, truyền hình và mạng lưới toàn cầu, người người trên thế giới xích lại gần nhau, chia sẻ trao đổi với nhau rất dễ dàng, thông tin cho nhau rất nhanh chóng – chỉ trong tích tắc. Con cháu của người dân làng An Bằng càng xích lại gần nhau hơn qua Cổng Thông Tin An Bằng này để duy trì cái kho báu của mình và rộng ra hơn – học hỏi lẫn nhau trên thế giới tin học.

Our An Bang People (Anbangers)

According to an estimation in 2005, the population of An Bang is 6 thousand people. Among them, four thousand people are now living in An Bang and two thousand other people residing overseas, such as the USA, Canada, Australia, UK, etc. …. Wherever people live, they always hold the An Bang spirit of solidarity and kindness.

After 1975, people in the An Bang village joined the fate with all Vietnamese over the country. Because of unknown reasons, life became miserable, insecure, so some people in the village began their escape abroad through border-crossing and sea-crossing.  Thanks to the Deities, most of the villagers were peacefully settled in countries around the world as refugees. Coming to new countries had surprised everyone, just like walking into a jungle looking for an escape.  Everything here was strange.  Language, lifestyle, transportation were the most difficult things to adapt in the beginning.  However, with due diligence, hard work, patience, everyone gradually integrated.  Besides, due to the characteristics of assistance and caring for each other, the An Bang people living abroad have helped each other to overcome the great difficulties in their new beginnings.  For over thirty years living overseas, An Bang village people have always stuck together, formed little ghettoes to face numerous challenges and vicissitudes of life together.  They have also built, maintained and contributed to their second countries in which they consider as homes.

Meanwhile, the remaining 4 thousand people are continuing to hold on to their homeland, ancestral customary longingly.  With mutual love, An Bang villagers are always sticking together to beautify their country and village. They are those who keep the traditions of the village and most importantly – the pure unique dialect of An Bang.  The life of the villagers has increasingly improved to keep up with changes in society.  But An Bang people are proud to keep their tradition, which has been passed down from their founding fathers.

Thanks to the studious nature of the An Bang people, today, their children have been successful in all fields of life. Though, they do not take pride in these successes.  Rather, they take pride in being An Bang people, who have been known as a united community.  Wherever they live, An Bang people vow to preserve their culture and be grateful to their parents. Their ancestors are their most priceless treasures.  This precious heritage has been passed down to this generation.  Now, with advanced technology in terms of radio, television and global network, in which people are closer together, easily sharing and exchanging to each other with various information – in just seconds. The An Bang Children are even closer together to promote their An Bang spirit and to preserve their treasures through the channel of this Portal, and more broadly – learn from each other from the information technology world.

ABN

anbangeditor@gmail.com