Khi xa quê hương và khi đang cố gắng hoà đồng vào một xã hội mới, thi sĩ An Bằng đã cảm nhận cái tết như thế nào? Hãy thưởng thức văn học An Bằng Hải Ngoại.

Ðón Giao Thừa § Thơ Trương Minh Khôi Ðón giao thừa chẳng giống năm xưa Pháo nổ thâu đêm dạ chẳng vừa Mồng một áo dài bay khắp phố Mai vàng rực thắm nở không thua Xuân đến tha hương chẳng giống xưa Ba mươi vắng trống đón giao thừa Cũng rền phong tục xum xuê áo Mồng một lên chùa trẻ vắng thưa Dạy con dạy cháu nhớ ghi nòi Pháo tết nô đùa cũng giống ai Áo mới khoe reo tình phất phới Quê mình gói giữ lại, chưa phai! Trăm năm nữa có còn giao thừa? Ở đây con cháu giữ bền chưa? Kết tay đàn trẻ ghi đầy dạ Giống Việt xuân về vẫn ấm xưa (Nguon: DSAB)