An Bằng Thiết Thân

Hình: Lê Bát

Quê ta từ chốn An Ba

Ngày xưa phò chúa nam hà tiến quân
Mở thông bờ cõi kỳ quan
Khai canh vùng đất phường, làng đổi ngôi
.
Bao năm thành chốn An Đôi
Vùng quê màu mỡ, đời đời dựng xây
Người dân từ đó sum vầy
Làm nông, làm biển ngày ngày bình yên
.
Tiếng hò, tiếng hát dân hiền
Vang trong gió quyện cao thiên chứng nhìn
An Bằng là chốn địa linh
Ông cha để lại hiếu tình cháu con
.
Ngày nay lăng tẩm vẫn còn
Như là dấu ấn nghĩa tròn làng quê
Đi xa ai đã hẹn thề
An Bằng trú mãi trở về trong nhau
.
Quê ta từ khắp năm châu
Cùng chung nguồn cội giếng, bàu đậm ghi
Do trong giọng nói diệu kỳ
Nên ta giữ mãi tình ghì thiết thân
.
Lê Trúc
11/28/2020