Thơ Lê Trúc: Hai anh bạn già đang gọi điện thoại rủ nhau đi tham dự lễ hội thuyền An Bằng hải ngoại sẽ được diễn ra ngày 10 tháng 7 năm 2022 tại Miami, Florida.  Cuộc trò chuyện này bằng giọng nói An Bằng đặc sệt, đã được chuyển sang thể thơ liên hoàn thất ngôn.

Eng Bốc Vé Chưa?

Tui hỏi eng chừ mua vé chưa?
Mai ni tháp hắn có bơi đua
Ngày mười tháng bảy khôn xa lắm
Bốc vé chừ đi cho kịp nờ

Tón nớ thanh niên tai táng mền
Tay chân nám rán mặt mày đen
Đứa lo chèo đốc thằng phách cứng
Ba vòng sáu táo lộn vè thêm

Dớ lại mà răng tui muốn chèo
Chừ đây hải ngoại sốn cheo leo
Chăm con giự cháu mà quên tớt
Về lại đưới tê gặp lại hèo?

Nghe noái làng choa tụ tập đôn
Tám ghe nơi lận hệ chi khôn
Tục xưa ba vạn, sáu vùng hứ?
Mà kệ, có đua để bảo tồn

Ở Mỹ khó lòng để gặp dau
Noái tên điện thoại mới dăm câu
Eng nghe tui rõ răng bui rứa
Mai mốt về đua tâm sự lâu

Thôi rứa nghe eng, eng dớ về
Tui chừ đứa cháu hắn khót thê
Bai bai eng đã, khi rảnh gọi
Hẹn dịp đua thuyền hải ngoại nghe

Lê Trúc
4/7/2022