TIN TỪ LÀNG AN BẰNG

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2017 ,nhằm ngày 16 tháng 8 năm Đinh Dậu.Tại lăng Ông ngư đã diễn ra buổi tế lễ hiệp kị Ngài với hình thức ba năm một lần.Thành phần tham dự :

Đại diện chính quyền xã: Ông Phạm Phụng ( Phó chủ tịch xã )

Đại diện thôn Bắc Thương : Ông Nguyễn Lợi

Đại diện thôn Trung Đinh Hải : Ông Trương Minh Long

Đại diện thôn An Mỹ : Ông Nguyễn Chẩn

Đại diện Hồi đồng làng ở Hải ngoại : Ông Lê Là và Trần Tiếp.

Đại diện Hội đồng hương ở Huế : Ông Đặng Đoàn

Đại diện Hội đồng hương ở Đà Nẵng : Ông Văn Công Ghi

Đại diện Hội đồng hương ở Vũng Rô : Ông Phan Đã

Các vị đại diện cho 45 chư tộc,9 phường và 4 vạn cùng các vị Bô lão ,quan viên chức sắc tân và cựu thành phần của hội đồng làng cùng tham dự đầy đủ

Buổi tế lễ đã diễn ra trang nghiêm sau phần ba hồi chiêng trống của lệnh Ông Đặng  Khắm và Ông Lê Thắng dưới sự chủ lễ của đương kim thủ bộ ,Ông Trương Mốt và thầy lễ Nguyễn Đoàn,tiếp đó là phần dâng lễ của các vị đại diện .Mục đích của buổi tế lễ là cầu cho mưa thuận gió hòa,mùa màng bội thu và phần  cuối của buổi lễ là phân hóa vàng mã kết thúc buổi tế lễ.Sau cùng là phần dự tiệc của quý vị quan khách ,họ cùng nhau tâm sự,nâng chén chúc cho nhau sức khỏe, làm ăn thành đạt. Đồng thời qua buổi tiệc các quý vị cũng thảo luận về việc xây dựng đường lên lăng Ông Ngư và tu sửa lại nhà bếp ở lăng ông Ngư do bị mối ăn các rui ,lách một cách tầm trọng và có thể gây nguy đến tính mạng cho các biện,trầm mỗi khi có tế lễ.Theo như các phiên họp lần trước thì dự trù kinh phí cho hai công trình này là:4.500$( mọi đóng góp ,ủng hộ xin gửi Ban xây dựng làng văn hóa An Bằng ,ông đương kim thủ bộ Trương Mốt,thư kí Văn Tấn Bình,thủ quỹ Lê Dũng )

 Đại diện các thành phần tham dự

 Đại diện các thành phần tham dự

  Lễ vật cúng ngoài lúc 5 giờ 30   ( Ảnh của Nguyễn Anh Đức )

    Đương kim thủ bộ Ông Trương Mốt và thầy lễ Nguyễn Đoàn dâng sớ cúng tế.(  Ảnh của Nguyễn Anh Đức )

 Thiêu hóa vãng mã

Tiệc liên hoan thân mật

ác rui,lách ở nhà bếp Lăng ông Ngư đã bị mối ăn.

Theo lời ông cha ta kể lại ,ngày xưa khi các ngài thủy tổ của chúng ta theo chân chúa Nguyễn vào đàng trong khai phá đất đai,mở làng ,dựng nước .Khi đi ngang vùng đất An Bằng thì thuyền không may gặp sự cố,không thể tiếp tục đi được,may sao có hai ba con cá rất lớn đến sát vào mạng thuyền và đưa các ngài vào bờ một cách an toàn.Để tưởng nhớ công ơn ,các ngài đã lập ra một đền thờ nhỏ nằm ven bên bờ biển có hướng trở về Đông và cứ mỗi năm hoặc hai năm trên bờ biển của làng lại xuất hiện môt loại cá có hình thù rất giống người hoặc một hình thù quái lạ hoàn toàn không giống như cá chúng ta thường ăn nên các ngài mang nó đi mai táng như một con người thực sự.Kể từ đó ngư dân chúng ta tôn nó lên thành Ngài và thờ cúng hằng năm.Ngài thì vào rất nhiều ngày ,tháng,năm khác nhau.Nhưng các ông bô lão trong làng chọn một ngày mặc định làm lễ kị hằng năm là ngày 16 tháng 8 Âm lịch và ba năm tổ chúc hiệp kị lớn.

Xương của các cá Ngài được thờ tại lăng ông Ngư

Theo các bản sắc phong của làng thì trong đó có một sắc phong  do các ngài đề xuất lên triều đình là có thờ phụng Ngài Ngư hay còn gọi là Nam Hải.Bảng sắc phong được tạm dịch như sau:

 Bảng sắc phong các vị thần ở làng An Bằng theo sự ban chiếu của triều Nguyễn

Phiên âm:

Sắc.

Thừa Thiên phủ, Phú Vang huyện, An Bằng ấp tùng tiền phụng sự Nguyên tặng Hoằng mô Vỹ lược Đôn hậu Phu hựu Trạc dương Trác vỹ Dực bảo Trung hưng Cao Các Quảng Độ Thượng đẳng thần, Uông nhuận Dực bảo Trung hưng Thủy Điện Long Cung Trung đẳng thần, Uông nhuận Dực bảo Trung hưng Nam Hải Quảng Lợi Trung đẳng thần, Bảo an Chính trực Hựu thiện Đôn ngưng Dực bảo Trung hưng Thành Hoàng Tôn thần, Trợ linh Hùng kiện Phu ứng Trừng trạm Dực bảo Trung hưng Xích Lân Long Mã Tôn thần, Từ tế Chương linh Trợ tín Trừng trạm Dực bảo Trung hưng Cự Tộc Ngọc Lân Tôn thần, hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng.

Tiết mông ban cấp sắc phong chuẩn hứa phụng sự.

Tứ kim chính trị trẫm tứ tuần đại khánh tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật.

Cao Các Quảng Độ Thượng đẳng thần đặc chuẩn y cựu phụng sự, Thủy Điện Long Cung, Nam Hải Quảng Lợi Trung đẳng thần quân gia tặng Hoành hợp Thượng đẳng thần, Thành Hoàng Tôn thần trứ gia tặng Tĩnh hậu Trung đẳng thần, Xích Lân Long Mã, Cự Tộc Ngọc Lân Tôn thần quân gia tặng Uông nhuận Trung đẳng thần, đặc chuẩn phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai!

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật.

SẮC MỆNH CHI BẢO

………………..

 

 

Dịch nghĩa:

Hoàng đế ban sắc rằng:

Ấp An Bằng, huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên từ trước có thờ phụng các thần:

Nguyên tặng Hoằng mô Vỹ lược Đôn hậu Phu hựu Trạc dương Trác vỹ Dực bảo Trung hưng Cao Các Quảng Độ Thượng đẳng thần, Uông nhuận Dực bảo Trung hưng Thủy Điện Long Cung Trung đẳng thần, Uông nhuận Dực bảo Trung hưng Nam Hải Quảng Lợi Trung đẳng thần, Bảo an Chính trực Hựu thiện Đôn ngưng Dực bảo Trung hưng Thành Hoàng Tôn thần, Trợ linh Hùng kiện Phu ứng Trừng trạm Dực bảo Trung hưng Xích Lân Long Mã Tôn thần và Từ tế Chương linh Trợ tín Trừng trạm Dực bảo Trung hưng Cự Tộc Ngọc Lân Tôn thần.

Các thần phò dân giúp nước, linh ứng rõ ràng.

Theo lễ tiết được ban cấp sắc phong, cho phép thờ phụng.

Nay nhân gặp đại lễ mừng thọ tứ tuần của trẫm, đã ban chiếu báu ân sâu, theo lễ long trọng thăng trật.

Vậy, Cao Các Quảng Độ Thượng đẳng thần cho phép thờ phụng như cũ, Thủy Điện Long Cung và Nam Hải Quảng Lợi Trung đẳng thần đều gia tặng Hoành hợp Thượng đẳng thần, Thành Hoàng Tôn thần gia tặng Tĩnh hậu Trung đẳng thần, Xích Lân Long Mã và Cự Tộc Ngọc Lân Tôn thần đều gia tặng Uông nhuận Trung đẳng thần, đặc biệt cho phép thờ phụng để ghi nhớ ngày quốc khánh mà bày tỏ điển thờ.

Kính thay!

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9

(1924)

Lê Bát