Để tiện việc thu xếp thời gian tham gia các lễ hội họp mặt đầu năm ở các cộng đồng An Bằng khắp nơi, chúng tôi xin tóm lược lại thời gian và địa điểm trong mục này và sẽ cập nhật, nếu có thay đổi hay thêm vào.
Michigan, South Florida, Southwest Florida, North Florida, Texas, Colorado

An Bằng Michigan 

An Bằng Southwest, Florida

An Bằng South Florida:

 • Thời gian: ngày 08 tháng 01 năm 2023, 4 PM – 10 PM
 • Địa điểm: Long Key Nature 3501 sw 130 Ave., Davie Florida 33330
 • Liên lạc:
  Hội trưởng, Trương Minh: 561-859-2598
  Phó nội vụ, Nguyễn Cách: 954-645-0555
  Phó ngoại vụ: Trương Hiệu: 786-253-4661
  Thư ký, Nguyễn Thanh Mãng: 786-303-9081
  Thủ quỹ, Văn Công Dũng: 954-536-9749
 • Nguồn: https://anbangnews.com/le-tat-nien-cong-dong-an-bang-nam-florida/

An Bằng Texas:

Hội Đồng Hương Làng An Bằng Chicago Illinois

Chi Hội Phật Tử An Bằng Mississippi

An Bằng North Florida:

An Bằng Colorado:

Sẽ cập nhật thêm.
Ghi chú: Xin yêu cầu các cộng đồng An Bằng gởi hình ảnh và tin tức của sự kiện văn hoá của mình về anbangeditor@gmail.com để chúng tôi có cơ hội chia sẻ với người An Bằng khắp nơi.

ABN Team