[Ban Thông Tin Báo Chí: Nhận được Thông Báo từ Ban Thư Ký của Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, chúng tôi xin phổ biến tin tức này để tất cả bà con An Bằng Hải Ngoại, nguyên văn như sau:]

THÔNG BÁO 01
Nhân Sự Ban Điều Hành Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Kính gởi:

  • Ban Cố Vấn
  • Toàn thể thành viên Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại
  • Con dân An Bằng Hải Ngoại
  • Phân Ban Thông Tin Báo Chí “Để khẩn phổ biến – For Immediate Release”

Tham chiếu:

  • Biên Bản Họp Kỳ 5 của Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, ngày 26/9/2018 – Về điều ông Trương Minh Cường nêu ý kiến xin từ chức trách nhiệm Trưởng Ban Tổ Chức.
  • Biên Bản cuộc đàm thoại của Ban Thường Vụ Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, ngày 17-10-2018.
  • Chiếu nhu cầu điều hành công việc chuẩn bị tổ chức Ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại.

Kính thưa toàn thể quý vị:

Theo tinh thần các biên bản dẫn thượng và để việc điều hành công việc chuẩn bị tổ chức Ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại không bị gián đoạn, nay kính thông báo đến quý vị thành phần nhân sự của Ban Tổ Chức có vài thay đổi như sau:

  • Ông Trương Minh Cường vì lý do hoàn cảnh cá nhân đã chính thức xin thôi chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2018.
  • Ông Lê Đức Long đã hoan hỷ nhận lãnh trách nhiệm Trưởng Ban Tổ Chức kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2018.
  • Tạm thời ông Lê Đức Long kiêm nhiệm trách nhiệm Phó Nội Vụ và có nhiệm vụ mời người bổ khuyết trách vụ này trong thời gian sớm nhất.

Để cho công việc tổ chức hội ngộ được thành công suôn sẻ theo dự án, qua các buổi họp mang nhiều thành quả, và qua các cuộc liên lạc đậm nét An Bằng trên Viber, chúng xin thông báo tin tức này đến quý vị để tri tường.  Trong thời gian tới, ông Trưởng Ban Tổ Chức Lê Đức Long sẽ tìm kiếm nhân sự thích hợp vào vị trí Phó Nội Vụ, vì vậy, chúng tôi đón nhận những ý kiến đóng góp cho sự tuyển chọn nhân tài này.

Ban Điều Hành sẽ luôn đồng hành với mỗi phân ban để tiến hành các công việc đang diễn ra như cũ, không có gì thay đổi.  Cầu mong chúng ta luôn vững tâm, đoàn kết trong công việc vì tương lai văn hóa của thế hệ mai hậu – một cuộc hội ngộ quy mô sẽ đang tiến dần đến hiện thực.

Trân trọng kính chào quý vị.

T/M Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Tân Trưởng Ban

(ký tên)

Lê Đức Long

Thư trong dạng PDF tại đây: https://drive.google.com/open?id=1qkuhVzxVeyyMKJgta3dulJoH-vaQXmHG