Thân Hữu An Bằng

Thông Cáo

Thưa quý cô chú bác, và các anh chị em:

Như đã thông báo và kêu gọi, vừa qua nhóm Thân Hữu An Bằng có tổ chức cuộc quyên góp nhằm hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Quảng Bình và cũng như có cơ hội ghé về thăm quê tổ của làng An Bằng tại Quảng Bình. Cuộc kêu gọi này bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2016.  Đáp ứng lời kêu gọi, chúng tôi đã nhận được tổng số tiền là $7,926 (Bả​y nghìn chín trăm hai mươi sáu Mỹ Kim). Nhận thấy, những nhà hảo tâm kết nối với chúng tôi qua công việc này ở khắp nơi như Hoa Kỳ, Canada, và Úc.  Số tiền này đã được chuyển về Việt Nam, và anh em chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể cho chuyến đi này.

Đáng lẽ, chuyến đi dự định sớm hơn, nhưng vì muốn chu toàn và an toàn, anh em chúng tôi đã bàn tính kỹ lưỡng và quyết định ngày khởi hành trễ hơn một tuần như đã thông báo trước đó.  Sau khi kiểm tra tài chánh, khả năng nhân sự, khảo sát tình hình ở Quảng Bình, và thời gian thích hợp, anh chị em chúng tôi đã thống nhất chương trình như sau:

  • 1.    Chuyến đi gồm 2 ngày, Thứ Bảy 5 tháng 11 và Chủ Nhật 6 tháng 11 năm 2016.
  • 2.    Phân công các công việc cụ thể cho 8 thành viên chính của ABN và 12 thành viên thiện nguyện trong các lãnh vực quản lý dân sự, truyền thông, an ninh, đời sống, hướng dẫn phát quà, và phát quà.
  • 3.    Chuyến đi sẽ nhắm vào hai địa điểm:
  • a.     Hưng Trạch và
  • b.    Làng Hà Thôn (nơi quê tổ của An Bằng ở Quảng Ninh, Quảng Bình).
  • 4.    Chương trình sẽ có phần giao lưu với thanh niên ở làng Hà Thôn (nếu cho phép) để gây tình nghĩa.

Anh em chúng tôi sẽ tận hết lòng mình để làm công việc ý nghĩa này, một phần vì bày tỏ lòng thương mến nơi đất tổ, và phần khác để không phụ lòng hảo tâm của quý vị đã tích cực ủng hộ và uỷ lạo chúng tôi.  Qua đây, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các ân nhân đã cùng chúng tôi hướng đến mục đích chung.

Xin hãy cầu chúc cho 20 thiện nguyện viên được bình an trong chuyến đi sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Thay mặt nhóm Thân Hữu An Bằng,
Lê Trúc

Cập nhật: 11/3/16
Nguyên nhân:  Nhận thêm $1,000 từ Hội Đồng Hương An Bằng tại Arkansas. (LT)